spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis arrow Renginiai arrow Maldos diena visiems lietuviams pasaulyje
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
Lietuvai100

PLB
 
Maldos diena visiems lietuviams pasaulyje
2014-02-19, 15:09
Pirmąjį kovo sekmadienį šiais metais pradėsime švęsti visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai gyvena 42 kraštuose. Išeivijos katalikų sielovadoje iš viso 66 parapijose arba misijose, kur darbuojasi lietuviai kunigai, vienuoliai bei vienuolės.


Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai – šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Jo globai išeivijoje pavadintos devynios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, kapinės Čikagoje, dvi šeštadieninės lietuvių mokyklos, taip pat Tėvų Pranciškonų provincija. Nuo 1636 m. šv. Kazimieras, Bažnyčios paskelbtas, yra mūsų tautos užtarėjas, o nuo 1948 m. – Lietuvos jaunimo globėjas. Turint minty, kad mūsų tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį ir kad didžioji išeivijos dalis yra jaunimas, šv. Kazimiero artumas šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingas, kad Viešpats visus mus surinktų maldoje ir stiprintų savo Dvasia.

Minint šią pirmą pasaulio lietuvių maldos dieną kovo 2 d. 12:30 v.p.p. Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišias atnašaus pagrindinis celebrantas Arkivyskupas Grušas kartu su Užsienio lietuvių katalikų Sielovados delegatu prel. Putrimu bei kitais dvasiškiais koncelebrantais. Kviečiami visi lietuviai pasaulyje – ar tai tėvynėje Lietuvoje ar išeivijos kraštuose  – paminėti šią ypatingą dieną savo parapijose, misijose bei bendruomenėse.

Užsienio lietuvių katalikų Sielovados delegatūra
< Ankstesnis   Sekantis >
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai