spacer
 
Danijos Lietuviu Bendrija
  Įžanginis
Meniu
Įžanginis
Renginiai
Veikla
Bendrija
Naudinga žinoti
Naujienos
Verta Dėmesio
PLB

Lietuvai100
 
Vasario 16-sios minėjimas
2011-02-23, 18:42
Šių metų vasario 16-osios vakarą Kopenhagoje gyvenantys lietuviai susirinko paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir pasibūti kartu, pasidalinti kas, kaip ir kokiomis idėjomis gyvena.

Renginio pradžioje gan retos svečių gretos vėliau buvo papildytos gausiu studentų būriu. Džiugu buvo matyti daug naujų veidų. Nedidukė Frederiksbergo bibliotekos salė buvo pilna lietuviško šurmulio, juoko ir kalbų. Kiekvienas svečias galėjo pasivaišinti šiltos arbatos puodeliu bei paskanauti savo ir draugų atsineštais saldumynais.

Vakaras prasidėjo visų sugiedota Tautiška giesme. Nors kiekvieno vokaliniai sugebėjimai buvo skirtingi, bendras rezultatas gavosi šaunus! Toliau vakarą tęsė Danijos lietuvių bendrijos pirmininko Artūro Maslausko sveikinimas, bendrijos veiklos bei artimiausių renginių pristatymas.

Po oficialiosios dalies vyko viktorina, kurioje dalyviai turėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvos istoriją (anketą su klausimais ir atsakymais galite rasti apačioje). Penki dalyviai, teisingai atsakę į daugiausiai klausimų, laimėjo „Zuzi records“ įrašų studijos įsteigtus prizus. Verta paminėti, jog merginos nušluostė vaikinams nosis ir užėmė keturias prizines vietas. Taigi, sekantį kartą bus galima tikėtis revanšo.

Vakarą paįvairino Marijono Mikutavičiaus gyvo garso koncerto video įrašo trasnliacija. DLB nuoširdžiai dėkoja visiems dalyvavusiems renginyje. Taip pat dėkojame firmai "Zuzi records" už suteiktą teisę rodyti Marijono Mikutavičiaus DVD "Gyvo garso koncertas" ir už dovanas viktorinos nugalėtojams. Tikimės, jog smagiai praleidote laiką ir laukiame Jūsų kituose renginiuose.


DLB viktorina ”Ar žinai Lietuvos istoriją?“

1)    Kelintais metais pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos ir lietuvių vardas
a)    1010 m.
b)    1009 m.
c)    1008 m.
2)    Kokios tautybės buvo Lietuvos-Lenkijos karalius Zigmantas Vaza?
a)    danų
b)    švedų
c)    norvegų
d)    lenkų
3)    Kokios valstybės sostas buvo siūlomas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui 1419 m.?
a)    Rusijos
b)    Čekijos
c)    Slovakijos
d)    Transilvanijos
4)    Kokiame universitete veikė lietuvių kolegija 1411 m.?
a)    Ciuricho
b)    Prahos
c)    Krokuvos
d)    Varšuvos
5)    Kokiame amžiuje Lietuvoje pradėjo auginti bulves?
a)    XVI a.
b)    XVII a.
c)    XVIII a.
d)    XV a.
6)    Kaip vadinosi valstiečių darbas, kurį jie savo padargais nemokamai dirbo dvarininkui?
a)    Talka
b)    Lažas
c)    Padieniai
7)    Kaip vadinami XIV a. ūkininkai laukininkai, patekę į bajoro priklausomybę?
a)    Baudžiauninkais
b)    Kaimynais
c)    Prieteliais
8)    Kuriais metais Mindaugas tampa Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu?
a)    1240 m.
b)    1241 m.
c)    1242 m.
Pastaba: Nors kai kurie šaltiniai teigia, Mindaugas tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 1240 m., tiksliai apie tai nežinoma.  Tačiau tai, kad 1236 m. Haličo-Volynės didysis kunigaikštis Danila Romanovičius su Mindaugu derėjosi kaip su visos Lietuvos valdovu leidžia manyti, jog pastarasis didžiuoju kunigaikščiu tapo 1236 m. ar šiek tiek anksčiau. Taigi teisingas atsakymas turėjo būti 1236 m.

9)    Kuri metų diena yra pasaulio lietuvių vienybės diena?
Liepos 17
10)     Kada buvo  įkurta Lietuvos respublikos kariuomenė?
a)    1918 m. lapkričio 22 d.
b)    1918 m. lapkričio 24 d.
c)    1918 m. lapkričio 23 d.
d)    1918 m. lapkričio 25-d.
11)    Kur palaidotas Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas ?
a)    Kaune
b)    Trakuose
c)    Vilniuje
d)    Kernavėje
12)    Kaip vadinasi senovės lietuvių šventų apeigų kalnas esantis prie Nemuno?
a)    Ramovė
b)    Rambynas
c)    Napoleano kalnas
13)     Kada įvyko Žalgirio mūšis?
a)    1410 m. liepos 14
b)    1410 m. liepos 15    
c)    1410 m. liepos 16
d)    1410 m. liepos 17
14)    Kada įvyko Saulės mūšis (Šiaulių mūšis)?
a)    1235 m. rugsėjo 22 d.
b)    1236 m. rugsėjo 22 d.
c)    1237 m. rugsėjo 22 d.
d)    1238 m. rugsėjo 22 d.
15)    Kas buvo pirmasis Lietuvos respublikos Prezidentas?
a)    Aleksandras Stulginskis
b)    Antanas Smetona
c)    Kazys Grinius
16)    „Sąjūdžio" suvažiavime buvo  paskelbta apie Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos grąžinimą tikintiesiems. Kuriais metais pirmą kartą grąžintoje katedroje buvo švenčiamos Kalėdos?
a)    1987 m.
b)    1988 m.
c)    1989 m.
d)    1990 m.
17)    Lietuvių pagonybės laikų alaus dievas:
Ragutis


< Ankstesnis   Sekantis >
spacer
Dėmesio
Verta Dėmesio
Zodynas

 
2005 DLB| ©| powered by| mambo | Design by| extrainteractive |
spacer
Lietuviskai